Rozkład dnia w naszym Przedszkolu

Rozkład dnia w naszym Przedszkolu

7:30 - 9:00     Rozpoczęcie dnia w przedszkolu.

                     Dowolne zabawy dzieci oraz praca indywidualna.

9:00 - 9:30     Śniadanie.

9:30 - 11:30   Zajęci dydaktyczne: matematyczne, przyrodnicze, ortofoniczne, plastyczne.

                     Gry oraz zabawy ruchowe.

                     Gimnastyka korekcyjna.

                     Zajęcia z j. angielskiego.

                     Rytmika.

11:30 - 12:30 Zabawy w ogrodzie, obserwacje przyrody oraz ćwiczenia ruchowe.

12:30 - 13:00 Obiad.

13:00 - 14:30 Poobiednia sjesta. Czytanie dzieciom opowiadań, słuchanie bajek oraz utworów muzycznych.

14:30 - 15:00 Podwieczorek.

15:00 - 18:00 Utrwalanie poznanego materiału.

                     Wyjście do ogrodu, zabawy sportowe, konstrukcyjne.

                     Rozchodzenie sie do domów.

 

 

 

 

Drukuj